OKI Error 131-134

Problemet är förknippat med LED-stavarna i toppluckan:

  • 131 = Y
  • 132 = M
  • 133 = C
  • 134 = K

Vänligen kontakta oss via vår chatt för ytterligare felsökning.