OKI Error 002

Problemet är relaterat till moderkortet. Försök att slå på och av skrivaren utan att nätkabeln är ansluten. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta oss via chatten för ytterligare felsökning.