Är frakten inkluderad i priset på varan?

Frakt ingår inte i priset på varan om inget annat anges.