Välkommen till kundtjänst

Utskrift

Kontrollera displayen på skrivaren för att se om det finns en felkod. Denna felkod kan i många fall förklara vad som behövs för att lösa problemet.

Det finns en eller flera av samma toner installerade i skrivaren. Kontrollera att det inte finns två liknande färger installerade i skrivaren.

Vänligen tag kontakt via chatten om det inte löser sig. Skrivare måste troligtvis startas om efter tonerbyte.

Öppna på separat sida

Det här är ett fel som hör samman med moderkortet i skrivaren.

Försök att koppla ur skrivaren och låt den vara avstängd i 10 minuter innan du sätter på den igen.

Om felet kvarstår måste en tekniker titta på skrivaren. Kontakta oss via chatten så löser vi det.

Öppna på separat sida

Detta felmeddelande indikerar att en trumma är tom och måste bytas ut.

På skrivarskärmen skall det stå vilken trumma som skall bytas. Texten visar förkortning för färgen. Till exempel, ”X image drum life error” där X står för

K = Svart
Y = Gul
M = Rosa
C = Blå

Om du inte har en trumma liggande, kan du beställa det i vår webbutik.

Öppna på separat sida

Pappersstopp i fixeringsenhet / värmare. Försök ta bort värmeelementet / värmaren och se om papperet kan dras ut. Om detta misslyckas måste nytt värmeelement / värmare beställas via vår webbutik.

Tips:
Allt papper och plastmaterial vi säljer testas och godkänns på alla skrivare vi erbjuder. Detta bidrar till minskade pappersstopp och slitage.

Är du osäker på om ditt papper har testats och godkänts? Vänligen kontakta oss genom vår chatt så svarar vi så snabbt som möjligt.

Öppna på separat sida

Problemet är relaterat till värme / fixeringsvärme / värmeuppvärmning. Nytt värmeelement / värmare måste beställas. Du kan göra det via vår webbutik.

Öppna på separat sida

Fel associerad med tonersensonr:

 • 160 = Y
 • 161 = M
 • 162 = C
 • 163 = K

Försök att rengöra skrivare från allt tonerstoft som ligger i spåren där tonern / trumman ska vara placerad. De små kopparpunkterna måste vara helt rena. Kontakta oss via chatten för ytterligare felsökning.

Öppna på separat sida

Problemet är förknippat med LED-stavarna i toppluckan:

 • 131 = Y
 • 132 = M
 • 133 = C
 • 134 = K

Vänligen kontakta oss via vår chatt för ytterligare felsökning.

Öppna på separat sida

Problemet är relaterat till moderkortet. Försök att slå på och av skrivaren utan att nätkabeln är ansluten. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta oss via chatten för ytterligare felsökning.

Öppna på separat sida

Kontrollera att innehållet i skrivarfacket matchar det som står att det skall ligga i fackinställningen. Om detta inte fungerar, dra ut skrivarfacket och roterar på ett grått / blått hjul. Om det inte fungerar kan du prova att skriva ut från ett annat skrivarfack eller från multifunktionsmataren. Vänligen kontakta oss via chatten för ytterligare felsökning.

OBS:
Observera att A4 har både liggande och stående orientering som ett alternativ i fackinställningen.

Öppna på separat sida

Öppna toppluckan, framsidan och kontrollera följande 5 ställen.

 1. I «taket» i skrivarfacket
 2. I fronten av printer
 3. Nedanför tonern
 4. I eller framför värmeelementet på baksidan av skrivaren
 5. I dubbelsidig enheten/facket på baksidan av skrivaren. Dra ut skrivaren och dra ut lådan på baksidan

Om du inte hittar något papper, kontakta oss via chatten så hjälper vi dig!

Öppna på separat sida